کنسول ها و بازی های مربوطه

هتل های مشهد

XBOX 360

موضوع ها
6
ارسال ها
8
موضوع ها
6
ارسال ها
8

Playstation 3

موضوع ها
5
ارسال ها
51
موضوع ها
5
ارسال ها
51

Nintendo DS

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

Nintendo WII

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

جنگ کنسول ها

موضوع ها
13
ارسال ها
42
موضوع ها
13
ارسال ها
42

PSP

موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

PS4

PS4
موضوع ها
3
ارسال ها
3
موضوع ها
3
ارسال ها
3

Xbox One

Xbox One
موضوع ها
14
ارسال ها
45
موضوع ها
14
ارسال ها
45